Koje voćne sadnice kupiti i kako

Koje voćne sadnice kupiti? Kada odlučite vrstu i koju sortu će te saditi, ustaljena praksa je da godinu dana unapred potpišete ugovor sa rasadnikom o proizvodnji vrhunskih, bezvirusnih sadnica voca. Dobra poslovna praksa je da se plati trećina ukupne cene. Ovo je dobro iz dva razloga. Obezbedili ste sebi dobar sadni materijal a rasadničar ima plasman za svoju proizvodnju. Svaka sadnica voca ima svoje specifičnosti.

Nadmorska visina, geografska širina, ekspozicija, nagib terena. Od ovih parametara zavisi da li će sadnica dobijati više ili manje svetlosti i toplote. Kada će započinjati i završavati vegetaciju (uz karakteristike zemljišta). Voću generalno odgovaraju nagnuti položaji da se voda ne bi zadržavala. Generalno, zbog mogućnosti izmrzavanja predlaže se podizanja voćnjaka na visine idealna nadmorska visina se navodi 400 do 500m. Ovo sve treba uzeti sa rezervom.

Za voćnjak treba birati sunčane i položaje koji nisu izlozeni direktnom udara vetra. Dobar pokazatelj izbora mesta je i blizina dugovečnih, a još rodnih voćnjaka. Vocne sadnice uglavnom vole slabo kisela, dobro propusna zemljišta. Odstupanja od toga mogu biti od odlučujuće važnosti za neke voćne vrste.
Scroll