Kruška je posle šljive i jabuke najvažnija voćka. Voćne sadnice kruške imaju jednu od najdužih sezona potrošnje. Vocne sadnice kruške najbolje uspevaju i rađaju u reonima sa dosta sunca i dovoljno vlage, koji su pogodni za gajenje vinove loze i breskve. Sadnice voća kruške ne podnose velike hladnoće. Niske zimske temperature (ispod -25°C) mogu da izazovu izmrzavanje.

Junska lepotica – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: početkom jula. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Junska

Detaljnije
Julska šarena – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: krajem jula. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Junska

Detaljnije
Butira – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: krajem jula. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Butira

Detaljnije
Santa Marija – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: sredinom avgusta. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Santa

Detaljnije
Vilijamovka – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA, Divlja kruška. Vreme zrenja: krajem avgusta. Plod: je krupan do vrlo krupan.

Detaljnije
Kaluđerka – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: početkom jula. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Kaluđerka

Detaljnije
Abate Fatel – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA, Divlja kruška. Vreme zrenja: krajem avgusta. Plod: je srednje krupan. Opis: Voćne

Detaljnije
Lubeničarka – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA. Vreme zrenja: sredinom avgusta. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice kruške Lubeničarka

Detaljnije
Boskova bočica – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA, Divlja kruška. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: je srednje krupan do krupan.

Detaljnije
Karamanka – Voćne sadnice kruške

Podloga: Dunja MA, Divlja kruška. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: je srednje krupan. Opis: Voćne

Detaljnije
Scroll