Jabuka je višegodišnja listopadna drvenasta voćka koja ima životni vek po 20, 30 pa i 40 godina. Voćne sadnice jabuke su pored šljive u našoj zemlji jedna od najvažnijih voćki kako u ishrani tako i u proizvodnji voća.Voćne sadnice jabuke imaju posebno mesto u našoj a i svetskoj voćarskoj privredi što je posledica velike prilagodljivosti voćnih sadnica jabuke, visoki kvalitet plodova i svakodnevna upotreba u ishrani.

Voćne sadnice jabuke ne traže preterano idealne uslove za rast ali ako se obezbede odgovarajući uslovi za uzgoj voćnih sadnica mogu dati i do 40 do 50 t/ha.Zato sadnice jabuke spadaju u jako rentabilne voćne sadnice. U ponudi imamo sledeće sorte voćnih sadnica jabuke:

Red Čif – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: srednje krupan do krupan. Opis:

Detaljnije
Jonagored – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: je krupan do veoma krupan.

Detaljnije
Jonagold – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: je krupan do vrlo krupan.

Detaljnije
Budimka – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M M-106. Vreme zrenja: krajem oktobra. Plod: je srednje krupan. Opis: Voćne sadnice jabuke

Detaljnije
Kožara – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M M-106. Vreme zrenja: sredinom oktobra. Plod: je krupan i loptast. Opis: Voćne sadnice

Detaljnije
Prima – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M-26. Vreme zrenja: krajem avgusta. Plod: srednje krupan. Opis: voćne sadnice jabuke

Detaljnije
Mucu – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M-26. Vreme zrenja: krajem oktobra. Plod: Plod je krupan, sličan zlatnom delišesu.

Detaljnije
Gloster – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M-26. Vreme zrenja: sredinom oktobra. Plod: je krupan do vrlo krupan. Opis:

Detaljnije
Melrouz – Voćne sadnice jabuke

Podloga: M 9; M-26. Vreme zrenja: početkom oktobra. Plod: je krupan. Opis: voćne sadnice jabuke

Detaljnije
Greni Smit – Vocne sadnice

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: druga polovina oktobra. Plod: je krupan i loptast.

Detaljnije
Voćne sadnice jabuka Ajdared

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: početkom oktobra. Plod: srednje krupan do krupan. Opis:

Detaljnije
Voće sadnice jabuke Zlatni delišes klon B

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: srednje krupan do krupan. Opis:

Detaljnije
Voće sadnice jabuke Zlatni delišes

Podloga: M 9; M M-106. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: srednje krupan do krupan. Opis:

Detaljnije
Scroll