Voćne sadnice oraha nisu veliki probirači zemljišta. Može da se gaji i na kamenitim predelima.Voćne sadnice oraha najbolje uspevaju na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i povoljnom vazdušnom vlagom. Za voćne sadnice oraha su veoma povoljne doline reka. Sadnice voća u zavisnosti od uslova gajenja, nege, osetljivosti sorte itd. oraha žive dosta dugo i zato su rasprostranjene na svim kontinentima.

Gazenhajm 139 – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: početkom septembra. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice oraha Gazenhajm

Detaljnije
Šejnovo – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: početkom septembra. Plod: je srednje krupan. Opis: Voćne sadnice oraha

Detaljnije
Rasna – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: početkom septembra. Plod: je  krupan. Opis: Voćne sadnice oraha Rasna

Detaljnije
Tisa – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: početkom juna. Plod: je veoma krupan. Opis: Voćne sadnice oraha

Detaljnije
Jupiter – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: sredinom septembra. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice oraha Jupiter

Detaljnije
Šampion – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: krajem aprila. Plod: je krupan. Opis: Voćne sadnice oraha Šampion

Detaljnije
Kasni rodni – Voćne sadnice oraha

Podloga: Divlji orah. Vreme zrenja: krajem septembra. Plod: je srednje krupan. Opis: Voćne sadnice oraha

Detaljnije
Domaći sejanac – Voćne sadnice oraha

Podloga: sopstvena. Vreme zrenja: početkom septembra. Plod: je srednje krupan do krupan. Opis: Voćne sadnice

Detaljnije
Scroll