Koje su najčešće greške početnika u voćarstvu?

  • Nekvalitetna priprema zemljišta
  • Sadni materijal lošeg kvaliteta
  • Loše oblikovanje sadnica
  • Nekvalitetna rezidba voćnih sadnica
  • Nepravilna zaštita od bolesti i štetočina

Nekvalitetna priprema zemljišta za voćne sadnice

Vaše voćne sadnice možete podizati na zemljištu koje je ranije bilo obrađivano i na kojem su gajene poljoprivredne kulture ili na zemljištu koje nije obrađivano. Zemljište treba pažljivo pripremiti da bi se voćke pravilno razvijale. Priprema parcele se uglavnom sastoji u rasčišćavanju terena, ravnjanju, meliorisanju i rigolovanju. Ako je parcela ranije bila obrađivana ona je oranjem izgubila svoju strukturu pa pre sadnje i podizanja voćnjaka, meliorativnim merama treba popraviti strukturu zemljišta. Za podizanje voćnjaka najbolja je mrvičasta struktura zemljišta. Repa i žito su pogodni kao predusevi za voćke. Ako se želi podići voćnjak na zemljištu koje je ranije bilo pod voćkama, mora se duže koristiti za druge kulture, kako bi se odmorilo.
Sadni materijal lošeg kvaliteta

Loš sadni materijal se može raspoznati po uglu rasta prevremenih grana, ako ih na sadnicama ima, boji kore, veličini lenticele itd. Takođe se mora gledati da voćna sadnica nije napadnuta nekim patogenom može se videti na korenu (rak korena), na stablu (ako ima nekih bolesti), po povređenoj kori i promeni boje (orah i malina, kupina). U tom momentu može se videti da li sadnica ima mehaničkih povreda (ako ih ima) i da li su pupoljci prisutni na sadnicama (obično se oštete prilikom nepravilne manipulacije sadnim materijalom od vađenja do sadnje). Zbog svega rečenog mora se dosta voditi računa o sadnicama od momenta vađenja do momenta sadnje. Nepravilnim vađenjem i najbolje sadnice mogu se upropastiti (slab prijem, nema pupoljka za formiranje krune, oštećenja korena i stabla glodarima.

Za brže unapređenje voćarstva jedan od vrlo važnih faktora je proizvodnja kvalitetnog sadnog materijala. U Srbiji se krenulo sa podizanjem matičnih zasada za proizvodnju podloga i kalem grančica. U Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzašnu arhitekturu dobijen je prvi predosnovni materijal u Srbiji za četiri nove sorte kajsije: NS-4, NS-6, Novosadske kasnocvetne i Novosadske rodne. Takođe su poslate u Holandiju sve ostale sorte voća koje su stvorene u Institutu radi dobijanje predosnovnog materijala, a otkupljeno je i licencno pravo sorte Zlatni delišes – klon Rajnders. Kada je u pitanju kvalitet sadnica mora se preći na proizvodnju sadnica sa prevremenim grančicama i sa visokim kalemljenjem, jer takve sadnice pre prorode i bolje su rodnosti.
Scroll