Tonda Romana – Voćne sadnice lešnika

Tonda Romana – Voćne sadnice lešnika
  • Podloga: izdanak.
  • Vreme zrenja: tokom avgusta.
  • Plod: je krupan.
  • Opis: Voćne sadnice leske Tonda Romana su poreklom iz Italije. Plod je krupan, loptastog oblika. Plod lako ispada iz omotača. U grozdu se nalaze najčešće 2 do 4 ploda. Ljuska je tanka.
Scroll