Lionska rana – Voćne sadnice trešnje

Lionska rana – Voćne sadnice trešnje
  • Podloga: Magriva, Divlja trešnja.
  • Vreme zrenja: polovinom maja.
  • Plod: je krupan.
  • Opis: Voćne sadnice trešnje Lionska rana su stara sorta francuskog porekla. U našim krajevima je poznata pod imenom “doktorka”, po lekaru Jovi Jovanoviću, koji je prvi uveo ovu sortu u svoj voćnjak. Sadnica trešnje je delimično osetljiva na gljivična oboljenja, ne crvlja, plodovi ređe pucaju izuzev u kišnim godinama. Veoma raširena u Podunavlju. Rano prorodi i redovno i obilno rađa.
Scroll