Halski Džin – Voćne sadnice lešnika

Halski Džin – Voćne sadnice lešnika
  • Podloga: izdanak.
  • Vreme zrenja: tokom avgusta.
  • Plod: je krupan.
  • Opis: Voćne sadnice lešnika Halski Džin su ranog zrenja. Sazreva krajem avgusta, početkom septembra. Žbun je srednje bujan. Otporan je prema niskim temperaturama. Sadnice rano cvetaju. Plod lako ispada iz omotača. U cvetu se najčešće nalaze 3 do 4 ploda.
Scroll